התערוכה, שנהגתה ביוזמת בית בן-גוריון, ונאצרה על ידי יובל סער, מורכבת מכרזות של מעצבים שונים, שהתכתבו בדרכים מקוריות עם המנהיג, ביתו וחייו. ביום העצמאות יתלו הכרזות לאורך שדרות בן-גוריון, כמו גם במתחם הבית, באוניברסיטת הנגב ובנמל התעופה

explore the wild LIFE OF GROTESCA

MANOFIM
Orri Dror
MANOFIM
המלצות
TIKUN
RONEN GREEN
TABOLA RASA
על אחריות תאגידית, נספרסו ומיתוג
David Cerny
INDUSTRIAL DESIGN EXHIBITION
Back to Top